เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

075976
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
434
97
1528
72519
5004
12740
75976

Your IP: 3.236.50.252
2022-05-20 19:50
บัญชีรายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน แนบท้ายประกาศ

เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดธานี

แยกตามประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาขาเกษตรกรรม

ลำดับที่

ชื่อขอภูมิปัญญา

ชื่อ-สกุล ของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

การเกษตร เรื่องดิน (หมอดิน)

นายวา  ผิวผ่อง

ม.4 ต.โนนทอง

2

การขยายพันธ์พืช,เพาะพันธุ์กล้าไม้

นายทรรศวรรธณ์  ยิ้มโฉม

ม.4ต.โนนทอง

3

การทำปุ้ยอินทรีย์ชีวภาพ

นายบุญแส่ว  พิมพ์คำ

ม.9 ต.โนนทอง

4

การทำเชื้อเห็ด

นางวิลาวลย์  พลายงาม

ม.4 ต.โนนทอง

5

การทำสบู่,น้ำยาล้างจาน

นางบุหงา  ปะสีระเตสังห์

ม.5 ต.โนนทอง


หมายเหตุ : คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ลำดับที่

ชื่อขอภูมิปัญญา

ชื่อ-สกุล ของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

การทำไม้กวาดดอกหญ้า

นางรำไพร  สามีวัง

ม.6 ต.โนนทอง

2

จักรสาน-การสานแข่งจากไม้ไผ่,การทำไม้กวาดมะพร้าว,การสานหวด

นายบุญเทียม  สิงห์เทพ

นางเสาวนีทิพย์  สุขทน

ม.4 ต.โนนทอง

3

การสานกระติบข้าว

นางพรวิจิต  รักษาขันธ์

ม.9 ต.โนนทอง

4

การสานตะกร้าไม้ไผ่

นายแพ  อินกร

ม.9 ต.โนนทอง

5

ทอผ้า,ทอเสื่อกก

นางนันทรี  รัตนวงศ์

ม.8 ต.โนนทอง

6

การทำไม้คนกรด

นายสวน  ผิวสว่าง

ม.4 ต.โนนทอง

7

ทำกระเป๋า

นางสำราญ  เลียวชัยภูมิ

ม.6 ต.โนนทอง

8

การทอแห,ทอสวิง

นางจนรา  ใจบุญ

ม.7 ต.โนนทอง

9

ทำฟอร์นิเจอร์

นายเอียง  อินกร

ม.4 ต.โนนทอง

10

การทำบายศรี

นางเวียงจันทร์  กันฤทธิ์

ม.4 ต.โนนทอง

11

ทำเหรีญโปรยทาน

นายบุญน้อม  โคตอินทร์

ม.4 ต.โนนทอง


หมายเหตุ : คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 สาขาการแพทย์แผนไทย

ลำดับที่

ชื่อขอภูมิปัญญา

ชื่อ-สกุล ของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

นวดแผนไทย

นางคำใน  พิลาเทพ

นางสุปัน  จำจันทร์

นางวิลัยวรรณ  ไชยคลัง

ม.4 ต.โนนทอง

2

หมอยาสมุนไพร

นายกมลรี  มั่นแก่น

นายบุญมี  อุ่นแสง

ม.4 ต.โนนทอง

3

หมอเป่า

นายบัวมี  กองศูนย์

นายอุ้ม  ผิวสว่าง

ม.4 ต.โนนทอง


หมายเหตุ : คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 


สาขาศิลปกรรม

ลำดับที่

ชื่อขอภูมิปัญญา

ชื่อ-สกุล ของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

หมอลำ

นางทองใส  ชินนะภา

ม.4 ต.โนนทอง

2

หมอแคน

นายแก้ว  กองมณี

ม.4 ต.โนนทอง

3

หมอพิณ

นายสมัย  แก้วกลู

ม.4 ต.โนนทอง


หมายเหตุ : คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 


                               สาขาศาสนาและประเพณี                                   

ลำดับที่

ชื่อขอภูมิปัญญา

ชื่อ-สกุล ของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

หมอพราหมณ์

นายสวัสดิ์  สุระสังข์

ม.4 ต.โนนทอง

2

หมอฤกษ์,หมอยามสามตา

นายล้วน  นันทะแพทย์

ม.4 ต.โนนทอง


หมายเหตุ : คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

background nonthongnayoon