เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

076112
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
570
97
1664
72519
5140
12740
76112

Your IP: 3.236.50.252
2022-05-20 21:36

 

O03

นายภัทรพล นาคอก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วย : 083-3496621

 

O05

นายภัทรพล นาคอก
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

O05

นายจักรพันธ์ ทองบุญมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

O05

นายทศพล พลดร
นักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ

O05

ตำแหน่งว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

O05

นายจักรพันธ์ สมบูรณ์ธรรม
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน

O05

นางสาวปภัสสร จันทะวิระ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

O05

นางจินตนา คำภูแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
ลูกจ้างประจำ

O05

นายอนุวัฒน์ หาญบุรุษ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

O05

นางสาวฐานิต แซ่ตัง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

O05

นางสาวณัฐริตา แสนราช
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

O05

นางสุนิสา สมบูรณ์ธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

O05

นายณัฐพล ควรชม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

O05

นายเสกสรรค์ ปะสีระเตสังข์
พนักงานขับรถยนต์

O05

นายอรุณ นันทะแพทย์
พนักงานขับรถยนต์

O05

นายบัญชา กุมจันทึก
พนักงานขับรถยนต์

O05

นายบุญเรือง วิลาจันทร์
พนักงานดับเพลิง

O05

นางสาวยุภาพร กัลยากุล
คนงานทั่วไป

O05

นางสาวเมธาวี พันษา
คนงานทั่วไป

O05

นายดำรงศักดิ์ ชนะชัย 
คนงานทั่วไป

O05

นางศิรวรรณ ยิ้มโฉม
ภารโรง

O05

นายพิเชฐ อาจตา
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายคมสัน ปะกิ่ง
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายบุญมา สุขอุบล
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายประวุธ มะยุรา
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายบุญมี มาระตัง
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายอาทิตย์ นันธะแพทย์
จ้างเหมาบริการ

O05

นางสาวภาวนา ศิริมณี
จ้างเหมาบริการ

O05

นายสุทิวัส สุขอุบล
จ้างเหมาบริการ

O05

นายสุทธิพงษ์ ชนะชัย
จ้างเหมาบริการ
 

background nonthongnayoon