เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

Z1

นางปัฐวี อ่อนรู้ที่
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

Z1

นางสาวรัชฎาวรรณ์ เอกตาแสง
 ครู ครูชำนาญการ

Z1

นางปรารถนา ผากอง
 ครู ครูชำนาญการ

Z1

นางสาวไพริน เดชไทย
 ครู ครูชำนาญการ

Z1

นางสาวโชษิตา ธานีวรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

Z1

นางสาวสวรรค์ ศรีชำนาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Z1

นางสาวสุมาลี สิงห์เทพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Z1
นางสาวพิมษร พิมพ์คำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Z1

นางสาวเกวริน บัวเทพ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
 Z1
ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

Z1

นางดาวนภา โยธากุล
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

Z1

นางสาวสุพัตรา กิจสคม
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

Z1

ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

Z1

นางสาวสุพรรณี คุปนัติ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

Z1

นางสาวเจนจิรา บุบภิ
คนงาน

Z1

นางสาวสนันญา โพธิเสน
จ้างเหมาบริการ

Z1

นางสาวยุพิน ยศทะแสน
จ้างเหมาบริการ

Z1

นางสาวอภิญญา โคตร์ลาคำ
จ้างเหมาบริการ

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background nonthongnayoon

  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง ที่อยู่เลขที่ 266 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380

ติดต่อ เบอร์ติดต่อ
 ⇒ โทรสาร (FAX.)  ⇒ 042-217424  
 ⇒ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์   ⇒ 042-217480-1 
 ⇒ สำนักปลัดเทศบาล   ⇒ กด 1 
 ⇒ นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง   ⇒ กด 2 
 ⇒ กองการศึกษา   ⇒ กด 3
 ⇒ กองช่าง   ⇒ กด 4 
 ⇒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ⇒ กด 5 
 ⇒ กองคลัง   ⇒ กด 6 
 ⇒ เบอร์ติดต่อกองคลัง   ⇒ 042-219836 

Email : nonthong.ny@gmail.com

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nonthongnayoong.go.th
   Copyright © 2021  www.nonthongnayoong.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem