เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

011

นายอภิรักษ์ ประทุมแสง
ประธานสภา
สายด่วน : 084-7937408
 

011

นายประดิษฐ์ อินทร์กร
รองประธานสภาเทศบาลตำบล
สายด่วน : 098-6452966

 

011

นายวิเชียร อุ่นเที่ยว
เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
สายด่วน : 087-2312064

011

นายบันลุ ทีฬา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน : 087-8595347

011

นายสนุก ธิลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน : 087-2351697

011

นายอุทัย นามบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน : 081-7353670

 

011

นายนิพันธ์ สงเคราะห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน : 082-9206950

 

011

นายบุญไทย พิมพ์คำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน : 089-5743591

011

นายกตัญญพัฒน์ สุวิทย์ประกาศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน : 095-7610277
สายด่วน : 080-6161951

011

นายปุรชัย นันสี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน : 080-6169320

011

นายเอกสิทธิ์ มาระตัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน : 061-1131214

 

011

นายพรพิชิต ใบงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน : 098-8430640

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background nonthongnayoon

  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง ที่อยู่เลขที่ 266 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380

ติดต่อ เบอร์ติดต่อ
 ⇒ โทรสาร (FAX.)  ⇒ 042-217424  
 ⇒ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์   ⇒ 042-217480-1 
 ⇒ สำนักปลัดเทศบาล   ⇒ กด 1 
 ⇒ นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง   ⇒ กด 2 
 ⇒ กองการศึกษา   ⇒ กด 3
 ⇒ กองช่าง   ⇒ กด 4 
 ⇒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ⇒ กด 5 
 ⇒ กองคลัง   ⇒ กด 6 
 ⇒ เบอร์ติดต่อกองคลัง   ⇒ 042-219836 

Email : nonthong.ny@gmail.com

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nonthongnayoong.go.th
   Copyright © 2021  www.nonthongnayoong.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem