เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

ผู้อำนวยการกองคลัง1.jpeg

นางสาววิไลวรรณ พรหมหลง 
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน : 092-6523455
 

K1

นางสาวณิชาภา ศรีสารคาม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

K1

นางสาวมิญวรา อ่างมัจฉา
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน

K1

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

K1

นางสาวเสาวณิต  แก้วอัคฮาด
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

K1

นางสาวรัตนาภร  ถิ่นก้อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

K1

นางสาวธนพร นาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

K1

นางสาวรัชพร คันธี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

K1

นายรัตนภาฎา เหลาสุภะ
คนงาน

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background nonthongnayoon

  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง ที่อยู่เลขที่ 266 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380

ติดต่อ เบอร์ติดต่อ
 ⇒ โทรสาร (FAX.)  ⇒ 042-217424  
 ⇒ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์   ⇒ 042-217480-1 
 ⇒ สำนักปลัดเทศบาล   ⇒ กด 1 
 ⇒ นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง   ⇒ กด 2 
 ⇒ กองการศึกษา   ⇒ กด 3
 ⇒ กองช่าง   ⇒ กด 4 
 ⇒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ⇒ กด 5 
 ⇒ กองคลัง   ⇒ กด 6 
 ⇒ เบอร์ติดต่อกองคลัง   ⇒ 042-219836 

Email : nonthong.ny@gmail.com

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nonthongnayoong.go.th
   Copyright © 2021  www.nonthongnayoong.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem